Wijkvisie

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november 2018 is het definitieve concept van onze wijkvisie Leefomgeving behandeld. Met overgrote meerderheid heeft de ledenvergadering het stuk daarna goedgekeurd en vastgesteld.
Het bestuur is opgedragen om, mede in goede samenwerking met de gemeente Zeist, verdere initiatieven te ontplooien teneinde de doelstellingen te realiseren.

De vereniging is alle leden van de Redaktieraad, en de honderden wijkbewoners die via onze enquête adviezen gegeven hebben, bijzonder dankbaar voor hun inspanningen bij de ontwikkeling van de visie. We hopen dat het Lyceumkwartier hiermee ook een goede bijdrage levert aan de verdere bloei van ons aller Zeist.
Visie Leefomgeving Zeister Lyceumkwartier‘ (zie hieronder of klik om te downloaden)
Ga met muis naar onderzijde document om van pagina te wisselen!

20181115_Visie_Leefomgeving_Zeister_Lyceumkwartier_definitief