Wijkteam Centrum

Geactualiseerd: 24 april 2016

Aanspreekpunt voor bewoners

Het Wijkteam Centrum is een integraal team bestaande uit medewerkers van de gemeente Zeist, de drie woningcorporaties, de politie en stichting Meander. Samen met de bewoners van de wijk Centrum, waar ook het Lyceumkwartier onder valt, richt het wijkteam zich op de primaire aspecten (schoon, heel en veilig) van de leefbaarheid en de openbare ruimte.

Voor al uw vragen en opmerkingen over de leefbaarheid in uw wijk, bent u van harte welkom op het spreekuur van het wijkteam.

Contact opnemen met het Wijkteam Centrum kan elke woensdag van 13.00 tot 14.00 uur, op de Bergweg 1. Hier kan men een lid van het wijkteam spreken. Telefonisch contact buiten het spreekuur kan via nummer 14 030 of mail naar zeist@zeist.nl.

De wijkbeheerder die voor het Lyceumkwartier optreedt als aanspreekpunt is de heer Bram Wispelweij. Eind mei 2009 stuurde Bram – op verzoek van het bestuur – een uitleg van zijn werkzaamheden als Wijkmanager Centrum.