Bomenverordening

Geactualiseerd: 9 december 2016

De gemeenteraad heeft in november 2016 een definitief besluit genomen over een nieuwe bomenverordering. Ten gevolge van deze verordening hoeven inwoners niet meer voor elke boom in Zeist een kapvergunning aan te vragen. Bijzondere, groene gebieden, zoals het Lyceumkwartier, worden echter beschermd.

Belangrijkste punten uit de nieuwe bomenverordening:
• Onderdeel van de nieuwe bomenverordening wordt de Groene Kaart van de gemeente Zeist. De kaart bevat groene en witte gebieden. In de groene gebieden moeten inwoners een kapvergunning aanvragen bij het omgevingsloket voor het kappen van particuliere bomen. In de witte gebieden hoeven inwoners geen vergunning aan te vragen.
• Er hoeft geen kapvergunningen te worden aangevraagd voor dode bomen, voor bomen die op 1,30 meter hoogte een omtrek hebben van minder dan 80 centimeter, populieren (tenzij geknot), wilgen, berken en schubconiferen.
• Mensen die een boom kapten, moesten tot nu toe een nieuwe boom planten, of een financiële vergoeding betalen. De financiële vergoeding wordt afgeschaft. En alleen in bijzondere gevallen kan de gemeente iemand nog verplichten een nieuwe boom te planten.

Aanvragen door gemeente zelf
De gemeente is verantwoordelijk voor de gemeentelijke bomen: bomen langs wegen, op pleinen, in parken, et cetera. Ook voor de gemeente geldt dat ze geen kapvergunningen meer hoeft aan te vragen voor gemeentelijke bomen die op 1,30 meter hoogte een omtrek hebben van minder dan 80 centimeter, noch voor dode bomen, populieren, wilgen, berken en schubconiferen. Voor het kappen van andere gemeentelijke bomen, moet de gemeente wel kapvergunningen aanvragen mits er sprake is van werkzaamheden in het kader van een beheerplan.

Noodkap

In sommige situaties kan er worden overgegaan tot noodkap. In dat geval kan er direct worden gekapt, zonder dat er een vergunning voor nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een boom van binnen aan het rotten is en daardoor bij een storm kan omvallen. Vaak is een signaal dat een boom aan het einde van zijn bestaan is gekomen en niet meer stevig staat, de groei van zwammen aan de voet van de stam.

Het feit dat een boom een (besmettelijke) ziekte heeft, kan voldoende reden zijn voor noodkap. Is een boom terminaal, dood of onstabiel, dan zal er alleen een noodkapprocedure in werking kunnen treden als er een gevaar dreigt voor het verkeer of omliggende bebouwing. Is er van gevaar geen sprake, dan kan worden besloten de boom gewoon te laten staan. Een alternatief is dat er een reguliere kapvergunning wordt aangevraagd.
Deze kunt u aanvragen bij het omgevingsloket.

Lange Termijn Bomenbeheersplan

Zeist telt zo’n 35.000 bomen in de openbare ruimte: langs wegen, op pleinen en in parken enzovoorts. Dit noemen we ‘gemeentelijke bomen’. Ongeveer de helft daarvan komt tussen nu en 20 jaar aan het einde van zijn levenscyclus. Het is dan onvermijdelijk dat deze bomen gekapt moeten worden: dode bomen leveren te veel gevaar op.

In 2013 besloot de gemeenteraad om ontgroening van Zeist vóór te zijn en zoveel mogelijk het cultuurhistorische en groene karakter van ons dorp te behouden. Hoe de gemeente dit wil bereiken, is uitgewerkt in een Lange Termijn Bomenbeheerplan Zeist 2016 – 2041 plus een bijlage.

Een betrokken groep belanghebbenden, waaronder bewoners en lokale milieugroepen, heeft samen met de gemeente gewerkt aan dit Lange Termijn Bomenbeheerplan Zeist 2016 – 2041 plus de bijlage. Dat plan gaat uit van de verwachte levensduur van bomen op basis van hun kwaliteit. Deze kwaliteit wordt elke drie jaar geactualiseerd.

Het plan beschrijft hoe die bomen worden vervangen, plus bijbehorende budgetten. Het plan kent als uitgangspunten:

  • dat het groene karakter van Zeist behouden blijft
  • dat kwaliteit van het groen belangrijker is dan aantallen bomen
  • en dat vervanging alleen plaatsvindt als een nieuwe boom goede levenskansen heeft.