Struisvogelpolitiek eist haar tol

Het aantal verkeersgewonden in het Lyceumkwartier is sterk toegenomen nadat eind januari de bekende verkeersmaatregelen werden ingevoerd. Van februari tot en met juli werden negen  ongevallen geregistreerd, waarbij in totaal acht gewonden vielen te betreuren. Voornamelijk fietsers. Als deze trieste trend doorzet dan koerst de wijk af op een vervijfvoudiging van het aantal verkeersgewonden t.o.v. voorgaande jaren.  

De metingen van april jl.  laten zien dat de hoeveelheden verkeer vooral tijdens de spitsuren sterk gestegen zijn. Op de Lindenlaan (vanaf Boulevard) werd tijdens de ochtendspitsperiode een stijging van  41 % gemeten. Er rijden daar nu ca 12 (vracht)auto’s per minuut tijdens het drukste ochtendspitsuur. De rotondes daar krijgen uiteraard nog meer verkeer te verwerken.

Na overleg tussen raadsfracties en zes grote belangengroepen uit centrum en noordelijke wijken zijn de fracties van NDZ, PvdA, D66, Seyst.nu, en SP van oordeel dat de Korte Steynlaan weer spoedig opengesteld moet worden en dat sommige wijkmaatregelen dienen te worden heroverwogen. Dit om nog grotere brokken op de Lindenlaan e.o. in de nabije toekomst te voorkomen. De VVD stelde zich te moeten houden aan coalitieafspraken en daarom metingen in september af te wachten.
GroenLinks, CDA en CU/SGP bleven de feiten over de nare gevolgen echter negeren.  Zij blokkeerden daarmee bovengenoemde snelle aanpassingen om de verkeersdruk te verlagen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Zelfs de Raad van State heeft in zijn recente uitspraak aangedrongen bij de Zeister politiek om in te grijpen bij gebleken verkeersveiligheidsproblemen. Maar kennelijk zijn acht gewonden in zes maanden tijd niet genoeg voor sommige fracties om te beseffen dat men op een uiterst riskante weg zit. 

Wij herhalen onze oproep: Grijp snel in, voordat het een keer helemaal fout gaat! 

Meer over de dramatische stijging aantal verkeersgewonden sinds invoering verkeers-maatregelen klik hier. En over de uitspraak van Raad van State klik hier.