Ronde Tafel over Lindenhorst op donderdag 12 maart 20:00 uur in het Gemeentehuis

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel geschreven voor de herinrichting van het Lindenhorst-terrein (waarop jeugdinrichting Pluryn is gevestigd ) aan de Verlengde Slotlaan.

Het raadsvoorstel wijkt op een aantal belangrijke punten af van eerder geschetste moge-lijkheden en scenario’s, die door omwonenden, belangengroepen en andere betrokken partijen vorig jaar in het participatieproces… [meer]