Onderzoek: Eenrichtingsverkeer Korte Steynlaan is onnodig, gevaar-verhogend en ongewenst.

De verkeersmaatregel op de Korte Steynlaan dient nergens toe en veroorzaakt  grote pro-blemen voor duizenden Zeistenaren.   Dit blijkt niet alleen uit recent onderzoek van de VLZ, maar ook uit een enquête onder Wilhelminaparkbewoners, interviews met direct belang hebbenden, en observatie van huidige verkeerssituaties op onder meer de Lindenlaan.

Ook uit recente bezwaarschriften tegen de (wéér gewijzigde) maatregel op de Korte Steynlaan  blijkt dat de overgrote meerderheid van de betrokkenen hiervan negatieve gevolgen ervaren.

De VLZ roept college en gemeenteraad daarom  op om de maatregel op de Korte Steynlaan zo snel mogelijk  op te heffen.  Langer dralen met intrekking van dit besluit verhoogt de  verkeersrisico’s voor duizenden kwetsbare verkeersdeelnemers iedere dag dat deze situatie voortduurt.

Open Oproep en meer nieuws over de verkeersoverlast, klik hier