Nieuwe bewoners Youke

Zoals enkelen van u wellicht al hebben bemerkt zijn er enkele nieuwe bewoners op het terrein van Youke/Kinabu. Vanaf 1 februari jl. huurt Stenia/Intermezzo drie paviljoens van Youke aan de rotonde Krakelingweg/Verlengde Slotlaan.

Het betreft 3 woongroepen waar kinderen en jongeren verblijven met …[meer]