Maximale omvang van toekomstige bebouwing op Lindenhorst bepaald

De gemeenteraad besloot op 12 mei jl. dat voor beide mogelijke bebouwingsscenario’s op het terrein de Lindenhorst “een min of meer vergelijkbare balans zal gelden tussen groen en bebouwing”. De RO-commissie van de VLZ rekende aan de hand van geldende ruimtelijke criteria uit wat deze raadsuitspraak betekent voor de omvang van de bebouwing op De Lindenhorst. De conclusie is dat het totale bebouwbare grondvlak (inclusief bijgebouwen en andere versteende oppervlakken als terrassen en balkons) in totaal niet méér zal mogen bedragen dan maximaal 2750 m2. Van dit maximum dient daarnaast de ruimte afgetrokken te worden die is benodigd voor het preserveren van behoudenswaardige bomen en bosvlakken die op of nabij een geprojecteerd grondvlak staan.
Het streven van de wijk om De Lindenhorst een groenmonumentale en bosparkachtige uitstraling te geven en daarmee een ruimtelijk sieraad voor Zeist te creëren is met deze vaststelling weer een stapje dichterbij gekomen. (Klik hier voor meer over De Lindenhorst)