Bestemmingsplanwijziging Socrateslaan/Verlengde Slotlaan 77


De vereniging diende een Zienswijze in over de voorgenomen bestemmingsplanwijziging aan de Socrateslaan / Verlengde Slotlaan 77.

Naast de individuele belangen van direct omwonenden kan deze bestemmings-planwijziging ook collectieve belangen van (de verenigde) wijkbewoners raken.
Het besluit hierover … [meer]