Beroep 29 mei VLZ versus gemeente Zeist

Op 29 mei jl. heeft de rechter zich gebogen over onze bezwaren tegen de verkeers-maatregelen ten gevolge van het centrumplan van de gemeente en de daarop gebaseerde wijkverkeersmaatregelen voor onder meer het Lyceumkwartier. De rechter heeft toegezegd uiterlijk 10 juli a.s. een vonnis te vellen. Klik voor een verdere inhoudelijke toelichting hier.