Statuten

Statuten 11 maart 2020

Op advies van onze advocaat is op 11 maart 2020 een statutenwijziging doorgevoerd. Hiermee kan de vereniging als belanghebbende worden aangemerkt bij eventuele juridische procedures in het kader van handhaving van servituutbepalingen. Het betreft wijziging van artikel 2 van de statuten.
Daarnaast is er een partiële wijziging c.q. verduidelijking van artikel 10 doorgevoerd.

De statutenwijziging is tijdens de algemene ledenvergadering van 18 november 2019 unaniem aangenomen.

Hieronder vindt U de nu geldende statuten of klik hier om te download
20200311 statutenwijziging (website)