Parkeren in het Lyceumkwartier

Parkeren in de groenstroken in het Lyceumkwartier is niet verboden. Echter door het parkeren in de groenstroken worden de wortels van de daar groeiende bomen en het gras beschadigd en de grond verdicht, waardoor er niets meer op kan groeien en het hemelwater moeilijker de bodem in kan zakken. Op diverse plekken in de wijk is dit al het geval en ontstaan er grote plassen bij regen. Daarom roepen we iedereen op om NIET in de groenstroken te parkeren.