Lyceumkwartier Duurzaam

Geactualiseerd: 21 februari  2019

De kranten staan er vol van; ‘het Klimaatakkoord van Parijs’ is een feit en op termijn moeten we van het aardgas af. En u vraagt zich af: hoe dan? Op het internet belandt u al snel in een oerwoud van mogelijkheden en aanbieders. Waarmee begint u?

Op de bijeenkomst van 6 november 2018, die we samen met de bewonersvereniging Lyceumkwartier georganiseerd hebben startte ‘Lyceumkwartier Duurzaam’, in aanwezigheid van maar liefst meer dan 50 bewoners.

Deze avond stond in het teken van de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Er werd vooral ingegaan op de uitdagingen die er zijn bij oudere woningen en vrijstaande huizen zoals die veel voorkomen in het Lyceumkwartier.Tijdens en na deze bijeenkomst hebben we veel informatie opgehaald en uw wensen geïnventariseerd. Het bleek dat er vooral veel behoefte is aan informatie over de warmtepomp.

Met een grote opkomst van meer dan 100 wijkbewoners heeft er op 11 februari wederom een informatieavond plaatsgevonden speciaal voor de wijk Lyceumkwartier, met als onderwerp ‘de warmtepomp’.

‘Lyceumkwartier Duurzaam’ is onderdeel van de wijkgerichte aanpak van de VNG die door Mijn Groene Huis wordt uitgevoerd. Het Lyceumkwartier is daarmee een van de vier wijken in Zeist waar eigenaren van koopwoningen worden geholpen om te verduurzamen. Door collectief te verduurzamen bereiken we meer en kunnen de kosten lager worden.

Mijn Groene Huis maakt een inventarisatie van mogelijkheden en vertaalt deze naar concrete stappen en maatregelen. Afhankelijk van het ambitieniveau worden maatwerkoplossingen aangeboden. Dit varieert van het nemen van een kleine stap (bijvoorbeeld het isoleren van de vloer of spouw) tot integrale oplossingen richting nul op de meter.

Deskundigen van MijnGroeneHuis inventariseren wat uw wensen zijn en er wordt bekeken of een gezamenlijke aanpak kostensynergie kan opleveren. Op basis van de ervaringen van deze bijeenkomst worden in een later stadium meer bijeenkomsten georganiseerd waar dieper op een specifiek thema wordt ingegaan.

Kijk met enige regelmaat, voor verdere infomatie en updates,
op website van MijnGroeneHuis.nu (Lyceumkwartier)