Krakelingweg

Geactualiseerd: 13 oktober 2015

Naar aanleiding van de tracéstudie over de nieuwe weg enkele jaren geleden heeft het bestuur – in overleg met de ledenvergadering – bij de gemeente gepleit voor een nieuw tracé van de Krakelingweg, dat zo ver mogelijk van de bebouwing af ligt. Dit in verband met de verkeers- en geluidsoverlast en fijnstofhinder.

Het nieuwe tracé heeft gescheiden rijbanen van 3.25 m brede middenbermen met bomen, kent een maximumsnelheid van 50 km per uur, een doorgaande fietspad en de ontsluiting van tennisvereniging Shot en hockey- en golfvereniging Schaerweijde vindt plaats via de rotonde aan de Verlengde Slotlaan (het ‘rondeel’).

De gemeente is in het voorjaar 2011 begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden zoals boven vermeld. Op 2 april 2012 is de vernieuwde Krakelingweg door wethouder Jacqueline Verbeek-Nijhof feestelijk geopend en door het verkeer in gebruik genomen. Bij de tennisvereniging Shot is nieuwe aanplant gerealiseerd bestaande uit bomen en struiken ter compensatie van te veel gekapte bomen.

In april 2013 heeft de gemeente onderzocht wat de bevindingen zijn van de gebruikers (auto’s en fietsers). Ook is er een schouw van de weg gehouden door gemeente en buurtbewoners. Op grond van de bevindingen zijn eind 2013/begin 2014 enkele aanpassingen verricht, zie de uitgebreide informatie hierover op de website van de gemeente.