Inspraak

Geactualiseerd: 22 november 2018

Burger wordt toenemend betrokken bij beleidsvoorbereiding van gemeente

Het is het doel van de gemeente om meer klantgericht te gaan werken, waarbij de burger de klant is van de gemeente (maar de buurman met tegengestelde belangen is natuurlijk ook een klant van de gemeente). De burger heeft tot op zekere hoogte recht op inspraak, zoals vastgelegd in de Inspraakverordening die de gemeente in 2006 heeft vastgesteld.

Daarnaast is er een Verordening op het burgerinitiatief. Het staat de burger vrij een agendapunt voor de gemeenteraadvergadering aan te dragen. De spelregels staan in het genoemde document.

In het verleden is het te vaak zo geweest dat plannen op het gemeentehuis tot in een ver stadium werden uitgewerkt, waarna ze aan de burger werden voorgelegd voor ‘inspraak’. De rijping van de plannen was dan vaak al zo ver, dat er van een voldongen feit sprake was. De marges om nog zaken te wijzigen was inmiddels zo klein dat de burger nauwelijks meer invloed kon uitoefenen.