Over ons

Geactualiseerd: 15 mei 2020

Welkom op de website van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist (VLZ)

De VLZ is een vereniging waarvan alle bewoners van het Lyceumkwartier in Zeist lid kunnen worden. De VLZ biedt de leden een platform voor informatie-uitwisseling en belangenbehartiging.

De VLZ heeft als doelstelling “het in stand houden en beschermen van het woon- en leefklimaat, en daarmee het karakter van villawijk in het Lyceumkwartier”. De VLZ wil dit doel bereiken door verschillende activiteiten die door het bestuur worden uitgevoerd.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Sjoerd Schaafsma (voorzitter)

Claire van Oirsouw  (secretaris)
Erik Toering (bestuurslid en penningmeester a.i.)
Linda Arendsen (bestuurslid)

Suggesties voor nieuwsberichten of bijeenkomsten kunt u mailen naar
lyceumkwartier@gmail.com.

Nog geen lid? Meld u nu aan!

dit is een cap