Glasvezel tot in uw woning?

Zoals u wellicht via diverse kanalen heeft begrepen is er een goede mogelijkheid dat eindelijk de aanleg van een glasvezelnetwerk in Zeist tot stand gaat komen. U heeft een brochure in de bus gehad waarin de aanleg van het netwerk nader wordt toegelicht maar voor 1 februari 2020 moet 30% van de Zeister huishoudens zich hebben ingeschreven alvorens het bedrijf E-Fiber tot de aanleg zal overgaan.

Snel en voordeliger zeer snel Internet. Dit is onze kans. Het is nu of nooit!

Schrijf U in voor 1 februari 2020 anders gaan wij in Zeist, in tegenstelling  tot alle omliggende gemeentes, voorlopig GEEN glasvezel verbinding in onze huizen krijgen.

U heeft bijvoorbeeld al een 1GB Internet aansluiting  (voor  up- en downloaden) inclusief TV en telefoon voor  € 49,15 per maand waarbij als bonus gratis ‘Fox Sports Eredivisie’.

Om het U makkelijker te maken heeft Bewonersinitiatief ‘Ik wil glas in Zeist’ een overzicht gemaakt van de goedkoopste pakketten die beschikbaar komen via glasvezel in de gemeente Zeist. Zie hiervoor het keuzedocument. Let op: net als bij uw gas/elektriciteit aansluiting maakt u GEEN keuze voor het netwerk (dat is E-Fiber) maar u kiest voor een leverancier van internet en/of televisie en/of telefoon. Deze leverancier krijgt u dan in plaats van of naast uw huidige verstrekker zoals KPN of Ziggo.
“Keuzedocument Glasvezel Zeist.pdf” (zie hieronder of klik om te downloaden)
Ga met muis naar onderzijde document om van pagina te wisselen!

Keuzedocument-Glasvezel-Zeist-1

Waarom bemoeit onze Vereniging Lyceumkwartier zich hiermee?
Normaal zou de vereniging Lyceumkwartier geen advies geven m.b.t. commerciële partijen, maar bij deze maken wij een uitzondering. Bij glasvezel tot in de woning kan ook Zeist weer mee bij toekomstige ontwikkelingen. Zoals interactiviteit; eventueel hulp op afstand (dus wanneer b.v. ouderen langer zelfstandig blijven wonen), interactie bij universiteit colleges vanuit huis. Op korte termijn is de winst de snelheid van internet het grote voordeel. De snelheid van glasvezel staat in geen verhouding tot die van de (huidige) oude coax netwerken.
Concurrentie op prijs, diensten en verleende service, daar wordt iedereen beter van.

Wat is de rol van een netwerkbeheerder als E-Fiber?
De glasvezel aanbieder (E-Fiber)  met het hoofdkantoor in Zeist, is de enige commerciële partij die is opgestaan om integraal een glasvezel netwerk aan te leggen voor alle inwoners van de gemeente  Zeist.
E-Fiber is in de basis een zelfde type bedrijf als Stedin, die voor ons  gas- en lichtaansluitingen verzorgt voor alle huishoudens in de regio.
Stedin is als netwerkbeheerder daarbij verantwoordelijk voor de infrastructuur en het is aan de aanbieders van gas en licht om contracten af te sluiten met individuele bewoners/afnemers. Bijvoorbeeld Nuon of Greenchoice en nog vele anderen.
Hetzelfde principe geldt  voor E-Fiber. Zij beheren de glasvezelinfrastructuur en aanbieders gaan de markt op om content ( Radio, TV en Internet) aan te bieden aan de inwoners die een glasvezelaansluiting tot in hun woning hebben.

Waarom nu inschrijven?
De crux van de huidige aanbieding/inschrijving is dat deze 1 februari 2020 stopt en dan moet er minimaal 30% van de huishoudens JA hebben gezegd tegen E-Fiber; anders gaan zij de investering van 40-50 Miljoen Euro NIET doen.
Mocht deze inschrijving niet de benodigde 30% halen, dan is het ongewis of Zeist in de toekomst nog glasvezel zal krijgen. Het risico bestaat dat er dan een commerciële partij opstaat die alleen gebieden met een hoge huishoudensdichtheid zou willen aanleggen. Gebieden zoals Austerlitz, Bosch en Duin en Huis ter Heide zouden dan buiten de boot vallen. Een tweedeling in de gemeente is iets wat wij met zijn allen niet willen.

Waarom glasvezel?
Glasvezel wordt nu door menigeen nog niet gezien als noodzaak, maar het gebruik van de huidige coax-aansluitingen in onze huizen is eindig en de behoefte aan vele diensten en een stijgende vraag naar bandbreedte wordt straks een eerste levensbehoefte (gas/water/licht). Ook geven wij hiermee de inwoners de kans op meer keuzevrijheid waardoor het monopolie van de huidige aanbieders hen motiveert tot prijsaanpassing of het verbeteren van aanbod en service.

“Door de stijgende vraag naar bandbreedte zullen glasvezelnetwerken een steeds grotere rol gaan vervullen als toekomstvast netwerk waarop zeer hoge bandbreedtes gerealiseerd kunnen worden.” (bron ACM)

Wat doet de concurrent?
KPN en Ziggo hebben tot nog  toe een vertragende rol gespeeld als het gaat om toelaten van derden op hun netwerken. Waardoor concurrentie op prijs,  service en diensten tot op de dag van vandaag niet van de grond komt. Er ligt dan wel een uitspraak van de ACM, maar dit wordt nog steeds betwist door zowel KPN als Ziggo. https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-stelt-voor-vaste-netwerken-kpn-en-vodafoneziggo-te-reguleren  
KPN en Ziggo doen er alles aan om hun huidige netwerk maximaal financieel te exploiteren. Zij doen hun uiterste om concurrentie buiten de deur te houden.
De aanleg van het glasvezelnetwerk zal de concurrentiekracht van de bestaande traditionele internet, televisie en telefoon aanbieders verzwakken met een gunstige uitwerking op de prijsvorming voor u als consument. Maar dan moet die glasvezel concurrentie er wel liggen…

Hoe staat de gemeente ten opzichte van glasvezel?
De gemeente Zeist heeft indertijd een motie aangenomen waarin zij de aanleg van glasvezel van harte ondersteunt en 26 november heeft het College van B&W het contract met E-Fiber officieel ondertekend.
Maar door wetgeving mogen zij geen commerciële partijen voortrekken/voorstellen. Wat zij wel doen is via scherpe leges de aanbieder van integrale aanleg in de hele gemeente helpen om de investering tot een succes te maken.

4 December j.l. is het contract tussen de gemeente Zeist en E-Fiber getekend



Vragen?

  • https://www.e-fiber.nl/faq/
  • Of bel E-Fiber op nummer 030-2251901
  • Of ga naar de informatie winkel in het centrum van Zeist, Weeshuislaan 5
    Hier kunt U van woensdag t/m zaterdag uw vragen stellen en eventueel zien wat er aangeboden wordt voor U als potentiele glasvezel afnemer. Hierbij wel de kanttekening dat dit informatieloket U wordt aangeboden door de providers MultiFiber, Fiber NL en Stipte. Maar wij gaan ervan uit dat zij U zullen doorsturen naar andere providers als dat beter bij uw wensen past.

Wanneer ligt het netwerk er als er positief wordt besloten?
Als we de 30% halen, dan gaat E-Fiber drie maanden later starten. Dat zou dan dus voor zeist medio april zijn. De aanleg gaat gefaseerd maar in totaal duurt de gehele aanleg ongeveer 2 jaar. Hoe snel je aangesloten bent hangt er dus ook vanaf waar je in Zeist woont.
Wanneer gaat het abonnement in en ga je betalen?
Het abonnement gaat pas in als je aangesloten bent door de provider, dus tot die tijd geen kosten.

Hoe maak ik mijn keuze?

Hierbij wel de opmerking dat alle informatie in het keuzedocument en de spreadsheet puur informatief is met de intentie om U te helpen uw keuze te bepalen. Wij nemen dan ook geen verantwoordelijkheid voor een helemaal correcte inhoud. Hiervoor verwijzen wij naar de website van E-Fiber https://e-fiber.nl/vergelijker . Deze is leidend.

Dus schrijft U spoedig in en zeker voor 1 februari 2020
https://e-fiber.nl/vergelijker

Data en locaties van de informatie-avonden:

Informatieavond voor het Lyceumkwartier wordt nog nader bepaald!

Maandag 9 december 19:00 – 21:00
Pelita
Dr. Ramaerlaan 2, Den Dolder