Geopark Heuvelrug

Geactualiseerd: 21 april 2020

Beide gebiedsinitiatieven, Stichting Geopark Heuvelrug i.o. en Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht, werken vanaf 1 januari 2020 vanuit één stichting verder aan de realisatie van het Geopark.
Het beoogde UNESCO Geopark bestrijkt globaal de Heuvelrug, het Gooi en de waterrijke gebieden aan weerszijden:
de Vechtstreek, de Kromme Rijnstreek, het Eemland en de rand van de Gelderse Vallei.
De tijdelijke werknaam van de stichting is Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht (link).

Geactualiseerd: 22 november 2018

De Utrechtse Heuvelrug, of beter gezegd de gehele Heuvelrug, van het Gooimeer tot aan de Rijn, meer dan 23.000 hectare groot, is een unieke stuwwal, ontstaan in de voorlaatste ijstijd.

Van tijd tot tijd gaan er stemmen op na te gaan of en zo ja hoe de uniciteit van de Heuvelrug beter erkend en herkenbaar gemaakt kan worden. De kwalificatie Geopark lijkt daar bij uitstek geschikt voor. Als het gebied de status van Geopark toegekend krijgt betekent dat zowel extra bescherming als zichtbaarheid van de natuur èn de aardkundige waarden èn de cultuurhistorie van het gebied. Het zou de “michelin-ster” voor het gebied zijn, die de regio als geheel in velerlei opzicht een “boost” zal geven.

De ambitie om de (Utrechtse) Heuvelrug en omgeving tot Geopark gekwalificeerd te krijgen is er op 8 mei 2017 de stichting Geopark Heuvelrug i.o. officieel opgericht, met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren. [meer]