Biodiversiteit in het Lyceumkwartier

De bewoners van Het Lyceumkwartier strijden al decennia lang voor het behoud van groen in de wijk.  Via hun wijkspreekbuis, Vereniging Lyceumkwartier Zeist (VLZ),  pleiten zij  voor behoud van de historische park- en bosaanleg  van de wijk, van de eeuwenoude groene laanstructuren en zichtassen die horen bij het oorspronkelijk ontwerp van Slot Zeist, en van de unieke ruime groene villapark-opzet die beoogd werd door het nog altijd vigerende Servituut Schaerweijder Bosschen.

De bewoners zijn zich terdege bewust van het feit dat de wijk niet alleen hun individuele belangen dient.  Het Lyceumkwartier is landelijk een unieke wijk met bijzondere architectonische groenaanleg (formele lange laanstructuren, lommerrijke slingerende straten) en een veelgeroemde uitstraling. De ruime groene omgeving waarin het tiental instellingen en scholen is gesitueerd, zorgt ook dat de vele bezoekers en scholieren kunnen genieten van de bosachtige ambiance.  Het Lyceumkwartier houdt ook rekening met de recreatieve belangen van andere bewoners van Zeist die komen wandelen in de wijk en het aangrenzende Zeisterbos, met de historische erfgoedbelangen vanuit Slot Zeist met haar zichtlijnen tot aan Amersfoort en de Soesterberg, met de belangen van instituten in de wijk, en met de bezoekers die van verre komen om te sporten en mountainbiken vanuit het Toeristisch Overstap Punt bij de eeuwoude uitspanning Het Jagershuys.

Behoud en versterking van ons groene erfgoed past in het beleid van de gemeente op het gebied van biodiversiteit. De toenemende druk op groen door intensieve bebouwing en door klimaatverandering vraagt om een slimme aanpak en bewust omgaan met de steeds schaarser wordende groene ruimte. Groen en biodiversiteit zijn essentieel voor het leefklimaat en toekomstbestendigheid van Zeist.  De Vereniging Lyceumkwartier toetst aan de langere termijn. We stellen onszelf de opdracht om ook de generaties na ons een gezond en groen leefklimaat te bieden in een historisch unieke woonwijk.

Lees hieronder de 8 belangrijkste punten van wijkbewoners…