Dossiers

De VLZ heeft onder meer tot taak de leden te informeren over ontwikkelingen in en om de wijk die bewoners kunnen raken. Twee keer per jaar (voor- en najaar) verschijnt daarom de verenigingsnieuwsbrief.

Er zijn echter een aantal grotere terugkerende dossiers, zoals De Lindenhorst, verkeer en natuurbeheer.