Doelstelling en werkwijze

De VLZ is een vereniging waarvan alle bewoners van het Lyceumkwartier in Zeist lid kunnen worden. De VLZ biedt de leden een platform voor informatie-uitwisseling en belangenbehartiging.

De VLZ heeft als doelstelling “het in stand houden en beschermen van het woon- en leefklimaat, en daarmee het karakter van villawijk in het Lyceumkwartier”. De VLZ wil dit doel bereiken door verschillende activiteiten die door het bestuur worden uitgevoerd.