Diakonessenhuis

Geactualiseerd: 17 mei 2020

Het Diakonessenhuis en de coronacrisis

Het Diakonessenhuis en de coronacrisis

Eind februari ontvingen Het Diakonessenhuis in Utrecht de eerste patiënt met corona. Zeist ging voor een groot deel dicht. Vanaf toen ging het snel…

Waarom is de locatie Zeist toen deels dicht gegaan?

‘Om deze nieuwe patiënten goed op te kunnen vangen, hebben we een deel van onze normale zorg stil moeten leggen. We hadden het personeel en veel materialen en apparatuur nodig om het aantal bedden op intensive care  in ons ziekenhuis in Utrecht te verdubbelen. Daarom moesten we ook stoppen met opereren in Zeist: de medisch specialisten en andere collega’s waren op de IC in Utrecht nodig.’

Hoe ging in Utrecht het scheiden van corona-patienten van de rest?

‘Voor de veiligheid van niet-coronapatiënten en ons personeel, creëerden we in Utrecht drie speciale afdelingen met alleen maar corona-patiënten. En we plaatsten daar een tent voor onze spoedeisende hulp (SEH). Daarin scheiden we corona (verdachte) patiënten van de niet-corona patiënten, zodat iedereen in het ziekenhuis meteen op de goede afdelingen terecht komt.

De steeds strengere landelijke maatregelen kregen hun vertaling naar ons ziekenhuis: geen publieksbijeenkomsten meer, het sluiten van koffiecorners en ons restaurant, geen bezoek meer voor oudere patiënten, andere patiënten om de dag een uur bezoek van één bezoeker.’

Reguliere patienten konden ondanks de crisis steeds geholpen worden?

‘Veel afspraken vervielen, maar vanaf het begin van de crisis bleven we natuurlijk gewoon open voor spoedzorg en zorg die niet uitgesteld kan worden, zoals oncologie, cardiologie en neurologie. Patiënten met een verwijzing van hun huisarts konden daarvoor steeds bij ons in terecht, op locatie Utrecht. Door de vergaande veiligheidsmaatregelen was en is ons ziekenhuis veilig voor zowel patiënten als ons eigen personeel.’ 

Hoe erg was de situatie uiteindelijk in Utrecht?

‘De zorg aan patiënten met corona, met een grillig ziekte verloop en vergaande veiligheidsmaatregelen, maakte diepe indruk op ons personeel. Begin april bereikten we een piek: er lagen toen 64 coronapatiënten in ons ziekenhuis, waarvan 16 op de IC. Vanaf toen stabiliseerde het aantal corona patiënten en nam langzaam af. Afgelopen crisisperiode was het heel bijzonder om te ervaren hoe de situatie ook tot meer saamhorigheid en betrokkenheid leidde. Intern onder collega‘s onderling. En we kregen hartverwarmende steun uit de samenleving, in allerlei vormen. Andersom leven we mee met de nabestaanden van overleden patiënten, die vaak geen goed afscheid van hun dierbaren konden nemen.’    

Zeist bleef beperkt  open, wie konden hier in de wijk dan nog terecht?

‘In ons ziekenhuis in Zeist schaalden we alle zorg af, met uitzondering van de afdeling ouderen-geneeskunde. Die bleef open voor alle geriatrische patiënten die geen corona-besmetting hadden.’ 

Wanneer kan het Diak weer patienten ontvangen zonder spoed-indicatie of zware indicaties?

‘Vorige week startten we onze zorg langzaam maar zeker weer op voor niet-coronapatiënten. Als eerste hervatten we de zorg die het meest nodig is. Per specialisme en afdeling bekijken onze medisch specialisten welke patiënten het eerst in ons ziekenhuis gezien moeten worden. En waar dat mogelijk is, laten we afspraken telefonisch doorgaan. Ook houden we er rekening mee, dat we snel weer moeten kunnen opschalen naar coronazorg. We hebben eerst op onze locatie Utrecht een herstart gemaakt en daarna Zeist. Nu is ook Doorndruk bezig met herstarten.’

Geactualiseerd: 21 januari 2020

Openingstijden Poliklinische Apotheek gewijzigd

Sinds maart 2019 is er een Poliklinische Apotheek in het Diakonessenhuis in Zeist. Die is op verzoek van een aantal maatschappelijke organisaties ook ’s avonds en in het weekend open.

De afgelopen negen maanden is er echter nauwelijks gebruik gemaakt van de openingstijden in de avonduren. Gemiddeld wordt er één recept per avond afgehaald. Dat is het Diakonessenhuis geen verantwoordde situatie. Door de benodigde bezetting ‘s avonds is de werkdruk op andere momenten onnodig hoog. En ook vanuit het kostenoogpunt is dit geen houdbare situatie.

Daarom is de apotheek vanaf 1 februari 2020 doordeweeks alleen nog tijdens normale winkeltijden open (van 08.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur).

Op zaterdag en zondag blijven de openingstijden van 16.00-20.00 uur.

Iedereen kan in onze apotheek medicijnen afhalen. Ook als iemand geen patiënt is in ons ziekenhuis. Daarmee blijft de Poliklinische Apotheek van het Diakonessenhuis een extra voorziening leveren aan de inwoners van de regio Zeist, ook met de nieuwe openingstijden.

Algemeen

Het Diakonessenhuis Zeist is een grote instelling in het Lyceumkwartier. Regelmatig overlegt het bestuur van de VLZ met vertegenwoordigers van het ziekenhuis over diverse ontwikkelingen in en rond het ziekenhuis.
Op de vestiging Zeist vindt voor het merendeel dagbehandeling plaats (60%).

Huisartsenpost

Professor Lorentzlaan 76
3707 HL Zeist
0900 – 430 1 430

De huisartsenpost is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende morgen. In het weekend en op feestdagen is er een 24-uursdienst.

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

De huisartsenpost Zeist heeft als verzorgingsgebied: Gemeente Zeist, De Bilt (exclusief Westbroek, Maartensdijk en Westbroek), Soesterberg, Langbroek en uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug: Doorn, Driebergen, Maarn en Maarsbergen.

Link naar Website HAP Zeist

Parkeeroverlast

De parkeeroverlast rondom het ziekenhuis blijft een permanent punt van zorg. In september 2018 is door de VLZ een mini-enquête gehouden onder de bewoners aan de Lorentzlaan. Op de suggestie onzerzijds om een zogenaamde blauwe zone in te richten werd dusdanig verschillend gereageerd, dat wij moesten concluderen dat deze suggestie niet de gewenste oplossing betekent. Inmiddels hebben wij het ziekenhuis verzocht alternatieve oplossingen serieus te onderzoeken. Suggesties onzerzijds zijn:

– de parkeerterreinen aan de oost- en westzijde van het ziekenhuis fysiek met elkaar verbinden, zodat de bezetting geoptimaliseerd kan worden

– de eigen bijdrage voor het personeel voor het parkeren op eigen terrein te heroverwegen dan wel neerwaarts bij te stellen

– vrij parkeren voor bezoekers op het ziekenhuisterrein voor een langere duur gratis te maken (termijn bedraagt thans 1/2 uur) en dit ook duidelijk aan te geven bij de inrit

– gebruik te maken van beschikbare technologie om de bezettingsgraad van het parkeerterrein verder te optimaliseren

– in onderhandeling te treden met het Jagershuys over medegebruik van het daar aanwezige parkeerterrein (dat uitgebreid wordt i.v.m. het opwaarderen van deze locatie tot Toeristisch Overstap Punt, oftewel TOP) aldaar.

Gratis parkeren is toegestaan op het parkeerterrein van het Diakonessenhuis ‘s avonds en ‘s nachts vanaf 19.00 uur tot 06.00 uur en in het weekend. Overdag is het 1e half uur gratis om mensen af te zetten/op te halen. Het Diakonessenhuis geeft aan continue naar betere Openbaar Vervoer verbindingen van en naar het Diakonessenhuis te streven.

Overige correspondentie en publiciteit

  1. Zie voor de presentatie van de heer Cornelisse de bijlage van de ALV notulen d.d. 21 november 2011 ALV.
  2. In september 2010 heeft het Algemeen Dagblad een artikel geplaatst waarvoor DIAK en de VLZ zijn geïnterviewd.
  3. Namens alle in de raad vertegenwoordigde partijen heeft Koos van Gemeren (D66) in 2009 vragen gesteld aan het college. De antwoorden op de naar aanleiding van de Forumavond door de fracties gestelde vragen zijn in bijgaande brief

1 thought on “Diakonessenhuis

Comments are closed.