Category Archives: Duurzaam

Onderhoud Zeisterbos

Sinds 12 oktober wordt er boomonderhoud gepleegd in het Zeisterbos van het Utrechts Landschap. Het betreft het weghalen van gevaarlijk dood hout, zowel in de bomen als op de grond. Hier en daar blijven stammen van dode bomen staan die voor de spechten interessant zijn. Boomspecialisten van Het Biltse bedrijf Hoefakker zijn vooral ten zuiden van de Jagerssingel aan de slag zodat in het bos weer veilig gewandeld en gerecreëerd kan worden. Het Laantje zonder Eind is inmiddels klaar.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u een mailtje sturen naar meldpunt@hoefakker.com

Warmtecamera

Vorig jaar hebben we als vereniging overwogen een warmtecamera te kopen en om die aan leden ter beschikking te stellen. Bij gebrek aan voldoende draagvlak, in verhouding tot de kosten, hebben we daarvan afgezien.

Gelukkig zijn er in andere buurten en in Zeist energie ambassadeurs actief bezig, om met behulp van dit apparaat een warmtescan van woningen te maken. Hiermee wordt snel en eenvoudig zichtbaar welke energie – en besparingsmogelijkheden kunnen worden uitgevoerd aan uw woning.

Heeft u hierin interesse, dan is dat in samenwerking met de Natuur en Milieu Federatie Utrecht verder uit te breiden en te onderzoeken. Zij verzorgen op dinsdagavond 17 november een cursus over de theorie en op dinsdagavond 1 december over de praktijk (o.v.b. de temperatuur). U kunt zich daarvoor aanmelden bij:w.jonkers@nmu.nl