Bestemmingsplanwijziging Socrateslaan/Verlengde Slotlaan 77

De vereniging diende een Zienswijze in over de voorgenomen bestemmingsplanwijziging aan de Socrateslaan / Verlengde Slotlaan 77.

Naast de individuele belangen van direct omwonenden kan deze bestemmings-planwijziging ook collectieve belangen van (de verenigde) wijkbewoners raken.

Het besluit hierover wordt genomen door de gemeenteraad.

Onze zienswijze heeft ten doel de gemeenteraad overwegingen van collectief en algemeen belang aan te reiken, die ons inziens en tot zover onvoldoende betrokken zijn geweest bij de besluitvorming.

De verenigingszienswijze kunt u downloaden door hier te klikken.

Voor meer informatie zie :  https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/socrateslaan/

En de raadsinformatie (5 juli 2018 21:30 uur):  https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/529141/