CLZ: grootste deel verbouwing komt eraan

Impressie de ingang van het CLZ aan de westzijde: oud en nieuw mooi verbonden

Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) werkt gestaag verder aan de uitbreiding en vernieuwing van het bestaande monumentale gebouw, een ontwerp van architect Stuivinga. De nieuwe gymzaal aan de zijde van de Lindenlaan staat inmiddels, een passend ontwerp opgetrokken in de baksteensoort Utrechts Grijs, net als het oude schoolgebouw. Maar de grootste ingreep komt nog: de afbraak en spectaculaire herbouw van de lokalen aan de achterzijde (westzijde).

‘Het monumentale schoolgebouw wordt via een binnenstraat verbonden met de nieuwbouw. Oud en nieuw duidelijk in stijl gescheiden, maar toch verbonden. En heel belangrijk is dat er ruimte is voor hedendaagse onderwijs en zelfstandig werken en dat we goed kunnen ventileren. Want dat laatste is zeker nu met corona een enorm probleem’, vertelt Kees van Domselaar, conrector en aanjager van de verbouwingsplannen.

De achterzijde van het CLZ wordt helemaal afgebroken en weer opnieuw opgebouwd

De nieuwbouw is niet bedoeld om meer leerlingen aan te nemen. Van Domselaar: ‘we zitten nu op ruim 1400 leerlingen en vooral door het tweetalig onderwijs zijn we enorm gegroeid. Maar we willen het liefst rond de 1200 leerlingen zitten’.  Het huidige schoolgebouw is geschikt voor 1.100 leerlingen. Secundaire ruimtes, zoals de kantine en mediatheek, zijn vertimmerd tot leslokaal. ‘De verbouwing is in gang gezet door onvoldoende en verouderde onderwijsruimte en smalle, doodlopende gangen.

Oog voor duurzaamheid

De nieuwe vleugel wordt prachtig met studiezalen, leerpleinen, een sciencehoek, laboratorium en mediatheek. Maar esthetisch gezien gaat de school er helemaal op vooruit: er is nu geen samenhang tussen het oude en de nieuwbouw uit de jaren vijftig, zestig en tachtig. Wat er in al die perioden tegen dat prachtige monumentale gebouw is gezet, dat zouden we nu niet meer doen. Het oorspronkelijke gebouw zie je niet meer, de aangebouwde delen domineren het prachtige monument.’

Straks krijgt het CLZ een prachtige binnenstraat met veel glas, ruimte voor ontspanning, met een forum en twee zijingangen. Van Domselaar: ‘Die binnenstraat maakt het oude gebouw (een H-vorm) weer zichtbaar en is de ‘glazen verbinding’ tussen het oude en nieuwe gebouw. Je kunt er straks weer rondlopen’.

De rode lijnen verbeelden de herstelde balans tussen oud en nieuw en de verbindingen. De rode pijl in het midden is de ‘glazen’ binnenstraat.

De aula wordt nu weer het centrale punt in de school, zodat er aan de randen van het gebouw meer rust voor onderwijs is. Stuivinga heeft vroeger met een ingenieus ventilatiesysteem de school tbc-proof ontworpen, maar dat systeem is afgebroken toen er weer eens verbouwd werd. Nu brengen we wederom licht en lucht in de school. Ramen worden geïsoleerd  en door de hele school komt ledverlichting, het wordt een duurzaam gebouw.

Van Domselaar is erg blij met het ontwerp van Van Hoogevest Architecten (VHA) dat zo veel respect voor het oude gebouw toont en tegelijkertijd oplossingen biedt voor hedendaagse onderwijs. Architect Herman Bakker van HVA heeft veel expertise in monumentale gebouwen waar nieuwbouw wordt gecombineerd met oudbouw, zoals de restauratie van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Het oorspronkelijke gebouw blijft zichtbaar, ook van binnenuit

In gesprek met omwonenden

Van Domselaar: ‘De oude school is destijds met een scherp oog voor de omgeving gebouwd. Zo staat de ingang bijvoorbeeld precies op een van de zichtassen van het slot. Precies in het verlengde van het Beukenlaantje dat naar de Krakelingweg loopt.’

De verbouwing wordt in samenspraak met de gemeente Zeist opgepakt. ‘De gemeente Zeist is er echt op uit een fraai gebouw neer te zetten samen met ons. Er wordt veel ruimte en ook geld gegeven om het monument uit 1922 meerwaarde te geven, dat was vroeger wel eens anders.’ Het CLZ wil ook in gesprek blijven met de vereniging en omwonenden over het ontwerp en de plannen voor de aanstaande verbouwing.

Tijdlijn

Nieuwe gymzaal:             klaar

Restauratie aula:              klaar

Grand café centrale hal:   klaar

Zomer 2021:                     alle bouwplannen klaar, bestek klaar

September 2021:             start (ver)bouw

Februari 2023:                  bouw klaar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.