All posts by AdminH@ns

Informatiebijeenkomst verkoop complex Lindenhorst

Op woensdag 7 december is er voor een aantal direct betrokkenen een informatiebijeenkomst belegd door de door het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van het complex Lindenhorst aan de Verlengde Slotlaan, waar thans Intermetzo gebruik van maakt)  ingehuurde adviseur met betrekking tot de mogelijke verkoop van het complex Lindenhorst. Verkoop wordt onderzocht aangezien het Rijk geen vastgoed in portefeuille wil houden waar de rijksoverheid geen gebruik van maakt. Doel van deze bijeenkomst was het tijdig informeren van belanghebbenden over de mogelijkheid dat het perceel verkocht wordt. Voor deze bijeenkomst waren ook het bestuur van VLZ, de Stichting Beter Zeist en de Stichting Milieuzorg Zeist uitgenodigd. Op eigen initiatief was ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig. De navolgende informatie is over de tafel gegaan:
  • het met Intermetzo afgesloten huurcontract loopt tot en met juli 2019
  • niet duidelijk is in hoeverre er sprake is van eenzijdige opties m.b.t. het door Intermetzo kunnen verlengen van de huurovereenkomst
  • de locatie (het perceel) is circa 26.000 m2 groot en heeft de bestemming maatschappelijke voorziening
  • aan de Verlengde Slotlaan (links van de entree) liggen twee percelen (ook eigendom van het Rijk) met een woonbestemming
  • bij verkoop kijkt het Rijksvastgoedbedrijf niet alleen naar het financiële maar ook naar het maatschappelijke rendement
  • de gemeente heeft zich nog geen mening gevormd over een eventuele herbestemming
  • er valt nog niets zinnigs te zeggen over de verdere procedure.
Vastgesteld kan worden dat een eventuele verkoop op zijn vroegst in 2019 of 2020 aan de orde zal zijn. In dat geval zal het Rijksvastgoedbedrijf het perceel in eerste instantie onder marktconforme condities aan de provincie of de gemeente Zeist aanbieden. Wanneer deze instanties geen interesse in het complex tonen zal een tender uitgeschreven worden. Er moet van uitgegaan worden dat, wanneer het tot verkoop komt, er sprake zal zijn van een wijziging van de bestemming. Door de adviseur van het Rijksvastgoedbedrijf is nog geen stappenplan opgesteld in verband met de talloze onzekerheden, waar op dit moment sprake van is. Wel is toegezegd dat wij begin volgend jaar opnieuw bijgepraat zullen worden over de stand van zaken van dat moment.
Bovendien zal de adviseur aan de eigenaar terugkoppelen dat er ten aanzien van de huidige bestemming sterkte emoties worden gevoeld wegens de overlast die deze op dit moment met zich brengt.
Zodra er aanvullende informatie beschikbaar is zullen wij u nader informeren.
Het bestuur

Geslaagde 8e lustrumviering

Donderdagavond 3 november 2016 vond de geslaagde lustrumviering van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist plaats. Bijna 200 wijkbewoners waren aanwezig in de aula van het Christelijk Lyceum Zeist aan de Lindenlaan.

De avond ging van start met een boeiende lezing door Joost Kingma, stedenbouwkundige en auteur van het boek ‘De magie van het jaren ’30 huis‘.

dsc_0008

Daarna werd door voorzitter Liselotte Pesch het eerste exemplaar van het lustumboekje ‘Het Zeister Lyceumkwartier‘ aangeboden aan burgemeester en wijkbewoner Koos Janssen. Het lustrumboekje, samengesteld door Wijnanda van Lynden en Herman Beudeker,  gaat over de geschiedenis van Zeist, het Lyceumkwartier en de Vereniging Lyceumkwartier Zeist en wordt cadeau gedaan aan alle bewoners van het Lyceumkwartier.

dsc_0025

Daarna werd er nog een cadeau aangeboden aan de wijk: op de rotonde van de Verlengde Slotlaan en de Krakeling zullen vier rode beuken worden aangeplant als een symbolisch aandenken aan het 40 jarig bestaan van de vereniging. Hieronder treft u een tekening aan van hoe de rotonde eruit zal komen te zien:

afbeelding1

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel. Op naar het volgende lustrum!

 

Vereniging Lyceumkwartier Zeist bestaat 40 jaar!

Tijd voor een feestje!

Geachte buurtbewoner,
De Vereniging Lyceumkwartier Zeist bestaat 40 jaar!
Het verenigingsbestuur nodigt u van harte uit om dit lustrum met ons te vieren op donderdag 3 november van 19:45 – 22:00 uur in de Aula van het Christelijk Lyceum Zeist.

Het programma voor die avond ziet er als volgt uit:
19:45 Inloop met koffie/thee
20:00 Lezing door Joost Kingma, stedenbouwkundige en auteur van ’De magie van het jaren ’30 huis’
20:30 Overhandiging van de nieuwe publicatie ‘Het Zeister Lyceumkwartier’ aan burgemeester Koos Janssen
20:45 Aanbieding jubileumgeschenk aan de wijk
21:00 Receptie
22:00 Sluiting
De activiteiten tijdens de lustrumviering staan in het teken van het groene en lommerrijke karakter van onze mooie wijk.

We hopen u te mogen verwelkomen!
RSVP: lyceumkwartier@gmail.com

Hartelijke groet,
Het bestuur en lustrumcommissie

Tijdelijke afsluiting Prof. Lorentzlaan

De planning van de werkzaamheden aan de Prof. Lorentzlaan is als volgt:

Werkzaamheden en planning
Tijdens de werkzaamheden worden de volgende werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd:

  • Frezen en schoonmaken van asfalt, op 3 oktober 2016 (afgesloten voor het verkeer)
  • Herstellen van putranden en straatwerk, op 4 t/m 11 oktober 2016 (aanwonenden bereikbaar)
  • Aanbrengen nieuwe laag asfalt, op 12 oktober 2016 (afgesloten voor het verkeer)

Waar kunt u parkeren?
Gedurende de werkzaamheden, die dagelijks plaatsvinden tussen 07:00-17:00 uur, kunt u op alleen op 3 en 12 oktober geen gebruik maken van uw oprit. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw voertuig op die dagen in nabijgelegen zijstraten te parkeren.

Meer informatie
Mocht u echter nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer T. Schotanus (Hoofduitvoerder Aannemingsbedrijf M. van Ooijen en Zn b.v.). Te bereiken op tel: 0182-541600 of 06-30693250.

Voor overige zaken kunt u, tijdens kantooruren, terecht bij de gemeente Zeist op tel: 14 030.

Cadeau voor de nieuwe RAVU-standplaats

Begin juni 2016  is de nieuwe standplaats voor ambulances aan de Jagersingel in gebruik genomen met een feestelijke opening. In vervolg hierop heeft het bestuur van de VLZ op 16 september jl. een symbolisch bord aangeboden. Met dit bord worden de chauffeurs van de ambulances gewezen op het feit dat, wanneer dat niet strikt noodzakelijk is, onze wijk zoveel mogelijk ontzien wordt.

verboden-rechtsaf

De ambulance garage is geheel klimaat neutraal gebouwd, met zonnecollectoren op het dak dat ook nog eens bedekt is met sedumbeplanting. Het gebouw gaat helemaal op in de bosrijke omgeving hetgeen ook is doorgezet in het interieur.  Hier kunnen de chauffeurs en verpleegkundigen in een rustige ambiance even op adem komen na vaak heftige diensten.

 

Verkeersbesluiten centrumvisie

Zoals zovele burgers en organisaties in Zeist is ook de Vereniging Lyceumkwartier erg verontrust over de gevolgen van de voorgenomen verkeersbesluiten van de centrumvisie. Ook vanuit het bestuur zullen wij de gemeenteraad vragen de zelf bedachte verkeersvariant te heroverwegen. De knip van het autoverkeer langs de Albert Heijn in het centrum (het tunneltje wordt daar afgebroken) leidt tot veel omrijden door de omliggende buurten. De effecten hiervan stralen ook uit naar het Lyceumkwartier.

Het bestuur zal namens de Vereniging Lyceumkwartier Zeist een zienswijze indienen tegen de zes ontwerp verkeersbesluiten centrumvisie. We roepen al onze leden en instellingen in de wijk echter ook op om dit te doen! Laat uw mening horen!

We werken in deze samen met de Stichting Beter Zeist. Op de website van de Stichting Beter Zeist (www.beterzeist.nl) kunt u lezen hoe u uw zienswijze kunt indienen en treft u zelfs een concept zienswijze aan die u kunt ondersteunen of kunt aanpassen aan uw eigen wensen en vervolgens kunt indienen. Doet u dit wel uiterlijk 17 mei 2016, anders bent u te laat en verspeelt u uw rechten.

Mijn Groene Huis

De gemeenteraad heeft in 2015 een plan van aanpak opgesteld om er voor te zorgen dat er in 2018 in Zeist 3.000 woningen verduurzaamd zijn. De VLZ draagt deze ontwikkeling een warm hart toe.

Op dinsdag 19 april jl. organiseerden de gemeente Zeist, de onafhankelijke Stichting Energie Zeist i.o. (SEZ) en de VLZ een informatieavond over woningisolatie in het clubhuis van Schaerweijde. Veel woningen in Zeist en in het Lyceumkwartier zijn al goed geïsoleerd – maar feit is dat het Lyceumkwartier de wijk is met het hoogste gasverbruik in Zeist.

SEZ voert onder de naam ‘Mijn Groene Huis’ campagne in het Lyceumkwartier, waarbij zij als onafhankelijke stichting de bewoners op een heldere en objectieve manier wil helpen met energie besparen en verduurzamen. In deze campagne kunt u simpel uw woning laten isoleren tegen scherpe actietarieven. Dit wordt u aangeboden door een groep van bedrijven met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Deze bedrijven zijn speciaal voor deze actie door SEZ geselecteerd.

Het opmeten en onderzoeken van uw woning, voorafgaand aan de uitvoering, wordt gedaan door een onafhankelijke adviseur die geheel vrijblijvend bij u langs komt.

De informatieavond was druk bezocht en is enthousiast ontvangen! Was u niet in de gelegenheid te komen, maar wilt u graag meer informatie ontvangen, neem dan contact op met de onafhankelijke adviseur  Henk Sikma via 06 22 97 23 42.

WhatsApp buurtpreventie van start!

Met groot genoegen kunnen wij u melden dat wij vanaf heden in onze wijk beschikken over WhatsApp buurtpreventie. Als het goed is dan heeft u inmiddels een whatsapp ontvangen waar uit blijkt dat u toegevoegd bent aan één van de vijf groepen, waarin wij onze wijk hebben verdeeld. Bent u nog niet aangemeld? Schrijf u dan in via het aanmeldformulier dat u op deze website aantreft!

IMG055IMG058

Vrijdagmiddag 18 maart 2016 overhandigde wijkwethouder Marcel Fluitman een van de WhatsApp buurtpreventie borden aan onze voorzitter Liselotte Pesch. Deze borden zullen op 8 strategische punten in onze wijk worden opgehangen, om zo duidelijk te maken dat we een ‘WhatsApp-buurtpreventie’ wijk zijn.