Archief

Onder ‘Archief’ vindt u afgeronde zaken waar de Vereniging eerder actief bij betrokken is geweest:

Kinabu – Van Leersumschool

Diakonessenhuis

Krakelingweg