Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergaderingen

De jaarlijkse ALV vindt in principe plaats in november van ieder jaar. Daarnaast kan het bestuur besluiten een extra Algemene Ledenvergadering te houden, als dat nodig mocht zijn.

Sinds 2013 stelt het bestuur voorafgaand aan de ALV een Nieuwsbrief op waarin de ontwikkelingen in de buurt worden beschreven. Deze Nieuwsbrief wordt per email naar de leden gestuurd samen met de uitnodiging voor de ALV. Het bestuur vraagt iedereen om de Nieuwsbrief te lezen voor de ALV. De Nieuwsbrief wordt in de ALV niet integraal behandeld, maar het is natuurlijk mogelijk om onderwerpen aan de orde te stellen.

Agenda’s en Notulen van ledenvergaderingen zijn op te vragen via
lyceumkwartier@gmail.com.