Actuele Werkzaamheden met (verkeers-)hinder

Groot onderhoud Boulevard, Geroplein en Dijnselburgerlaan

Geactualiseerd: 6 oktober 2017

Geachte bewoner / ondernemer,

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die van 16 oktober tot medio 2018 plaatsvinden in uw buurt en nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op maandag
9 oktober aanstaande.

In de periode vanaf 16 oktober gaat de gemeente Zeist groot onderhoud uitvoeren aan de volgende wegen:
Boulevard, Geroplein en Dijnselburgerlaan. Dit project heeft impact op u als gebruiker van deze wegen, maar ook voor u als gebruiker van Nutsvoorzieningen.

Aanleiding voor deze werkzaamheden is dat er wegdekschade is en dat de verkeerslichten op het Geroplein aan vervanging toe zijn. Na de uitvoering van de werkzaamheden is deze weg weer kwalitatief goed en veilig.

Wat gaat er gebeuren:
Aannemersbedrijf Van Doorn Geldermalsen BV gaat vanaf 16 oktober aan de gang met de diversewerkzaamheden. Deze bestaan uit; het opbreken van asfaltverharding, opnieuw stellen van banden enaanpassen van straatwerk. Op grote delen wordt de fundering van de weg vervangen, waarna er weer eennieuwe asfaltweg wordt aangelegd. De huidige wegindeling komt grotendeels weer terug.

Op het Geroplein worden de verkeerslichten vervangen en de kruising met de Oude Woudenbergse Zandweg wordt gewijzigd. Verkeer kan hier straks niet meer de boulevard richting het centrum op, maar dient men te keren op een voorziening ter hoogte van het benzinestation.

De werkzaamheden worden deels in 2017 en deels in 2018 uitgevoerd. Hierbij is rekening gehouden met deandere lopende projecten in Zeist.


Planning en informatie:
Om dit omvangrijke werk uit te voeren is het noodzakelijk om te werken met een aantal fases. Hieronder wordt u grofweg de planning en fasering getoond;

De bewoners en ondernemers die directe hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden, omdat zij aan de betreffende wegen wonen, worden door ons apart geïnformeerd.

Op 9 oktober 2017 wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. Voor ondernemers is dit tussen 16:00 uur en 18:00 uur. De betrokken bewoners verwelkomen we graag tussen 19:00 uur en 20:30 uur. De bijeenkomst is bij Achmea, Handelsweg 2 in Zeist.

Hinder en gevolgen:
Gemeente Zeist is zich ervan bewust dat de werkzaamheden overlast zullen veroorzaken en dat dat vervelendis, mede gezien de lopende projecten in Zeist. We doen er alles aan om de overlast te beperken.

Ter plaatse worden omleidingen aangegeven. De invalswegen Panweg, Krakelingweg en Utrechtseweg zijn het meest geschikt om Zeist in en uit te gaan. De omleiding kunt u ook vinden op www.zeist.nl/werkaandeweg. Met de busmaatschappijen, hulpverleningsdiensten en dergelijke zijn er afspraken en contacten over de werkzaamheden en bereikbaarheid.

Nutsvoorzieningen:
Gecombineerd met de werkzaamheden gaan de nutsbedrijven Vitens en Stedin aan de gang om delen van hunhoofdleidingnetwerk te vervangen. Dit zou effect kunnen opleveren in uw water- of gastoevoer in deze periode. Daar wordt u door de respectievelijke bedrijven gericht over geïnformeerd.

Contact:
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar
omgevingszaken@vandoorngeldermalsen.nl of te bellen naar telefoonnummer 0345-571141. Bij geen gehoor kunt u altijd contact opnemen met gemeente Zeist via telefoonnummer 14030.

U bent ook welkom op ons inloopspreekuur iedere eerste woensdag van de maand in de bouwkeet tussen 10:00 uur en 12:00 uur. De bouwkeet staat op het volgende locatie: Geroplein op de kruising met Dijnselburgerlaan.

Meer informatie over de werkzaamheden? Kijk op: www.zeist.nl/werkaandeweg.

Met vriendelijke groet, namens Bouwteam groot onderhoud Boulevard – Geroplein.

De werkzaamheden

Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat de weg op een aantal locaties grondig aangepakt moet worden. Dit is nodig om de gewenste levensduur qua constructie te kunnen behalen.
Grofweg gaan er in de faseringen de volgende werkzaamheden gebeuren:

 • Opbreken van de wegverhardingen
 • Delen verwijderen van de fundering en opnieuw opbouwen hiervan
 • Banden plaatsen en aanpassen
 • Aanbrengen asfaltverhardingen
 • Vervangen verkeerslichten Geroplein
 • Aanpassen ontsluiting Oude Woudenbergse Zandweg

De inrichting van de weg zal, op enkele kleine verkeerskundige aanpassingen na, niet gewijzigd worden.

Gevolgen voor het verkeer

Fase 1 Boulevard – Geroplein, rijrichting naar Zeist centrum (Zeist in)

16 oktober – 11 november 2017

Vanaf 16 oktober wordt deze weg vanaf de Krakelingweg tot de Bergweg/Burgemeester van Holthelaan afgesloten tot ongeveer 11 november.

Omleiding en bereikbaarheid

 • Verkeer wordt omgeleid via Krakelingweg of Panweg/Utrechtseweg
 • Handelscentrum is bereikbaar via Huis ter Heidelaan

Aan het einde van deze fase wordt de Dijnselburgerlaan tussen de Bergweg en de brandweerkazerne geasfalteerd. Dit zal in de nacht plaatsvinden.

Fase 2 Boulevard, rijrichting naar Krakelingweg (Zeist uit)

11 november – 22 december 2017

Na afronding van fase 1 wordt vervolgens het gedeelte tussen Burgemeester van Holtelaan en de Krakelingweg afgesloten. Deze afsluiting duurt tot ongeveer 22 december.

Omleiding en bereikbaarheid

 • Verkeer wordt gevraagd Zeist zoveel mogelijk via de N224/Krakelingweg of de Panweg/Utrechtseweg te verlaten
 • Het Shell tankstation blijft voor een deel van de werkzaamheden vanaf de rijbaan Zeist in bereikbaar
 • Verkeer van de Wallenburg en Oude Woudenbergse Zandweg wordt gevraagd via de Erasmuslaan de wijk in en uit te gaan

Fase 3 Boulevard tussen Geroplein en Lindelaan, beide richtingen

2018

In 2018 wordt Boulevard tussen Geroplein en Lindelaanaangepakt. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en andere projecten in Zeist.
De weg wordt afgesloten tussen het Geroplein en de Dalweg (inclusief de rotonde Lindelaan).

Fase 4 Boulevard tussen Lindelaan en Antonlaan, beide richtingen

Fase 4 is de laatste fase. Dit gedeelte zal afgesloten zijn tussen de rotonde Lindelaan en de Antonlaan, inclusief de rotonde Antonlaan.
De exacte aanpak in relatie tot het busstation van de rotonde Antonlaan wordt nog bepaald.