Wijkvertegenwoordiging

De Vereniging Lyceumkwartier Zeist (VLZ) is een wijkvereniging waarvan alle bewoners van het Lyceumkwartier in Zeist lid kunnen worden. De VLZ biedt de leden een platform voor informatie-uitwisseling en belangenbehartiging.

Beukenlaantje

Het Lyceumkwartier wordt beschouwd als een bijzondere wijk in Nederland. De mooie, lange, lommerrijke en monumentale lanen en straten, de zichtassen vanuit Slot Zeist, zijn uniek en beschermd. Ze bieden rust, cultuurhistorie en natuurbeleving. Maar ook de centrale ligging in het land omsloten door een uitgestrekt bosgebied waar gewandeld en gesport kan worden, maakt de wijk bijzonder.

Cicerolaan, Senecalaan

Het Lyceumkwartier is daarom ook een landelijk gewilde woonwijk voor alle leeftijden. Gezinnen vinden hier een vriendelijke sociale omgeving zonder gesloten hekken en het gemak van voorzieningen als scholen en sportfaciliteiten dichtbij. De wijk ligt bovendien op loop/fietsafstand van zowel het bos, als het winkelcentrum van Zeist.

Homeruslaan

De ca. 850 huishoudens in Het Lyceumkwartier komen uit alle windstreken. Er is daarom een enorme drive om samen met buurtgenoten een leefomgeving te creëren waar iedereen zich thuis voelt en waar men elkaar kent en voor elkaar in beweging komt.

Gastvrij

Het Lyceumkwartier gekenmerkt door een grote diversiteit aan woningtypen, waarbij het jaren-dertig huis op royale percelen dominant aanwezig is. Het Lyceumkwartier is ook een gastvrije wijk en biedt onderdak aan een vijftal onderwijsinstellingen, twee sportverenigingen, twee instellingen in het kader van de jeugdzorg, een kinderopvang, de hoofdvestiging van de Vogelbescherming en een ziekenhuis. Daarmee levert het Lyceumkwartier een belangrijke bijdrage aan het openbare leven van Zeist.

Platolaan

De VLZ heeft als doelstelling “het in stand houden en beschermen van het woon- en leefklimaat, en daarmee het karakter van villawijk in het Lyceumkwartier”. Het bestuur borgt dit doel door verschillende activiteiten uit te voeren – van lobby bij de gemeente en contacten met andere relevante organisaties, tot vergunningskwesties, juridische belangenbehartiging en activiteiten die het groene en sociale karakter van de wijk helpen in stand te houden.

Professor Lorentzlaan

Meer weten over de wijk en de bewoners van toen en nu? Loop dan eens een rondje door de wijk aan de hand van onze historische wandeling, boordevol informatie en beeldmateriaal.

Nog geen lid?

Voor nog geen twee tientjes per jaar krijgt u twee nieuwsbrieven per jaar met actuele informatie over de wijk en kunt u deelnemen aan de WhatsApp-buurtpreventie. Meld u nu aan!