Diakonessenhuis

Geactualiseerd: 2 september 2019

Algemeen

Het Diakonessenhuis Zeist is een grote instelling in het Lyceumkwartier. Regelmatig overlegt het bestuur van de VLZ met vertegenwoordigers van het ziekenhuis over diverse ontwikkelingen in en rond het ziekenhuis.

Laatste stand van zaken

Met nadruk is gesteld dat voor de Raad van Bestuur van het ziekenhuis de continuering van de vestiging in Zeist niet ter discussie staat, in tegendeel zelfs. Zoals eerder is gerapporteerd zijn inmiddels de operatiekamers gerenoveerd en uitgebreid. Ook de aanwezige beddencapaciteit van het ziekenhuis is weer volledig in gebruik genomen. Op de vestiging Zeist vindt voor het merendeel dagbehandeling plaats (60%).

Huisartsenpost

Tot onze tevredenheid kunnen wij u berichten dat de huisartsenpost (HAP) in het Diakonessenhuis op de locatie Zeist gevestigd blijft. Inmiddels is besloten om tevens een poliklinische apotheek in te richten. Deze zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik genomen worden.

Professor Lorentzlaan 76
3707 HL Zeist
0900 – 430 1 430

De huisartsenpost is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende morgen. In het weekend en op feestdagen is er een 24-uursdienst.

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

De huisartsenpost Zeist heeft als verzorgingsgebied: Gemeente Zeist, De Bilt (exclusief Westbroek, Maartensdijk en Westbroek), Soesterberg, Langbroek en uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug: Doorn, Driebergen, Maarn en Maarsbergen.

Link naar Website HAP Zeist

De parkeeroverlast rondom het ziekenhuis blijft een permanent punt van zorg. In september 2018 is door de VLZ een mini-enquête gehouden onder de bewoners aan de Lorentzlaan. Op de suggestie onzerzijds om een zogenaamde blauwe zone in te richten werd dusdanig verschillend gereageerd, dat wij moesten concluderen dat deze suggestie niet de gewenste oplossing betekent. Inmiddels hebben wij het ziekenhuis verzocht alternatieve oplossingen serieus te onderzoeken. Suggesties onzerzijds zijn:

– de parkeerterreinen aan de oost- en westzijde van het ziekenhuis fysiek met elkaar verbinden, zodat de bezetting geoptimaliseerd kan worden

– de eigen bijdrage voor het personeel voor het parkeren op eigen terrein te heroverwegen dan wel neerwaarts bij te stellen

– vrij parkeren voor bezoekers op het ziekenhuisterrein voor een langere duur gratis te maken (termijn bedraagt thans 1/2 uur) en dit ook duidelijk aan te geven bij de inrit

– gebruik te maken van beschikbare technologie om de bezettingsgraad van het parkeerterrein verder te optimaliseren

– in onderhandeling te treden met het Jagershuys over medegebruik van het daar aanwezige parkeerterrein (dat uitgebreid wordt i.v.m. het opwaarderen van deze locatie tot Toeristisch Overstap Punt, oftewel TOP) aldaar.

Gratis parkeren is toegestaan op het parkeerterrein van het Diakonessenhuis ‘s avonds en ‘s nachts vanaf 19.00 uur tot 06.00 uur en in het weekend. Overdag is het 1e half uur gratis om mensen af te zetten/op te halen. Het Diakonessenhuis geeft aan continue naar betere Openbaar Vervoer verbindingen van en naar het Diakonessenhuis te streven.

Overige correspondentie en publiciteit

  1. Zie voor de presentatie van de heer Cornelisse de bijlage van de ALV notulen d.d. 21 november 2011 ALV.
  2. In september 2010 heeft het Algemeen Dagblad een artikel geplaatst waarvoor DIAK en de VLZ zijn geïnterviewd.
  3. Namens alle in de raad vertegenwoordigde partijen heeft Koos van Gemeren (D66) in 2009 vragen gesteld aan het college. De antwoorden op de naar aanleiding van de Forumavond door de fracties gestelde vragen zijn in bijgaande brief

1 thought on “Diakonessenhuis

Comments are closed.